PBT

PBT

PBT, mekanik olarak güçlü, solventlere karşı dayanıklı ve oluşumu sırasında düşük çekme gösteren bir termoplastik kristalin polimerdir. PBT aynı zamanda 150°C (veya cam liflerle güçlendirildiğinde 200°C) sıcaklığa kadar dayanabilir. Alev geciktiriciler eklenerek yanmaz bir hale getirilebilir.

PBT tereftalik asit veya dimetil tereftalatın özel katalizörler kullanılarak 1,4- butanediol ile polikondenzasyonuyla üretilir. PBT, özel katalizörler kullanılarak tereftalik asit veya dimetil tereftalatın 1,4-bütandiyol ile polikondansasyonu sonucunda üretilir.

Tereftalik asit, dimetil tereftalat ve 1,4-bütandiyol, ksilen ve asetilen gibi petro kimyasal hammaddelerden elde edilir.

Date:
Category: